CAORLE - mestečko a pláže neďaleko Benátok
Zaujímavé kúpanie pre rodiny s deťmi, vychutnanie miestnej kuchyne a histórie...
PODPORUJEME:  Caorle | História a pamiatky | Pláže v Caorle | Pohyb na pláži | Turistika | Nákupy a ceny | Lunapark a šport | Fotografie | Autor

momentálne ste na stránke:

PLÁŽE V CAORLE   

 
 
 História a pamiatkyPláže v CaorleNákupy a ceny

Caorle - Pláž v Caorle
          
Pláží v Caorle je viac. Z pohľadu väčšinového turistu to však budú dve najhlavnejšie. Pokiaľ máte možnosť vidieť fotografie z tohto mesta a jeho pláží, zrejme v 90 percentách prípadov to bude fotografia z pieskovej pláže zo zálivu. Južnejšie sa nachádza ešte jedna rovnako rozľahlá pláž. Obe pláže sú široké a s jemným až prachovým pieskom vhodným na pieskové stavby, vystretie deky, zapichnutie slnečníka a na všetky ďalšie činnosti, na ktoré by sa bežne Slovák spýtal. Rovnaký piesok postupuje až do šíreho mora a tak nie je potrebná obuv do vody.

Južnejšia (juhozápadná) pláž
Pláž južne od vymurovaného pobrežia pre ktorú je charakteristické otvorené more, v pravidelných úsekoch oddeľujú kamenné móla, či skôr vlnolamy. Tie túto pláž nerozdeľujú všade. Bližšie k historickému centru mesta sa pláž zúžuje až prechádza do časti s priamo neprístupným morom. Táto pláž končí viac na juhu v mieste, kde ústí kanál z centra Caorle pre lode. Tadiaľto vyrážajú rybári, ale aj vodné taxíky na more, alebo do Benátok. Nižšie fotografia zachytáva kamenné móla. Týmto smerom sa nachádza ďalšia oblasť menom Eraclea a ešte južnejšie slávne Benátky.

Pláž v Caorle

Severnejšia pláž
Najznámejšia a najväčšia, najviac lákajúca turistov. Turisti lemujú celý obvod miestneho zálivu. Pre túto pláž je typické veľmi nízke morské dno. Pre hlbšiu vodu je nutné zájsť až za označenie SAFETY LIMIT, kde i tak narazíte na stále bezpečnú vodu. Práve z tejto pláže je výhľad na starý kostol v tesnej blízkosti na konci zálivu po pravej strane v blízkosti malého móla. Práve tam pri odlive najviac pozorovať ústup vody, keďže práve tu je uhol sklonu vody minimálny. Viac na sever sa nachádza vyústenie rieky a kanál Porto di Falconera.

Hlavná pláž v Caorle

Toalety, slnečníky, ležadlá a služby
Na oboch plážach fungujú bezplatné toalety približne vo vzdialenosti okolo 30 metrov od seba. Ide zväčša o dve búdky so splachovacou toaletou a tečúcou vodou. V priebehu dňa sa o ich stav mesto stará. Toalety sú využívané aj ako prezliekareň a jedny sú vhodné aj pre vozíčkarov. Vzhľadom na bezplatnosť toaliet je možné, že sa tam objaví ich užívateľ bez chuti si ich stav vážiť. Viacero miestnych hotelov má na plážach svoje domčeky – búdky s obsluhou, názov hotela vždy nesú na zadnej stene. Pre mimo hotelových zákazníkov sú ležadlá a slnečníky spoplatnené. Piesková voľná časť bližšie k moru ďalej od ležadiel a slnečníkov nemá obmedzenia. Pokojne sa môžete rozložiť na akomkoľvek voľnom mieste. Čistota pláže je na výbornej úrovni. Na pláži sú smetné koše oddelené pre rôzne druhy odpadu. Ľudia sami nenechávajú odpadky na pláži.

Pláž a zariadenie, služby Pláž a zariadenie, služby

Horšie to je s turistami a ich cigaretovými ohorkami.Áno, počujete dobre, aj tu sa objavia turisti ležiaci na pláži, ktorí si radi zapália a je im jedno, že okolo je plno detí. Treba sa určite ohradiť. Ohorky len minimum turistov odnáša preč a žiadna prečisťovacia vlečka ich len tak neodstráni. (Napriek tomu je problém s fajčením na pláži malý a na ohorky možno naraziť v podstate až vtedy, keď ich naozaj hľadáte) Na pláž vyráža podvečer traktor, ktorý vyrovná a prečistí pláž od nečistôt.

Vodné športy za poplatok
Na pláži sa nachádzajú aj bohatšie možnosti vodných športov. Je tu niekoľko poskytovateľov buď výuky alebo priamo prenájmu malých šliapacích vodných bicyklov, väčších lodí, plachetníc pre dvoch, alebo menších lodiek. Ide tu o pomerne populárnu zábavku, ktorá nezostáva ležať prachom. Kúpajúcich ľudí to však neobmedzuje.
 

 

 

Vytvorilo Cestovanie.biz, všetky práva na obsah vyhradené © 2012 - zakázané duplikovať a využívať fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Magazín Cestovanie, New York, Kapverdy, Stockholm, Londýn, ostrov Bali, Maroko, Vychylovka  - Zábava: Zn.sk